+48 517 459859 apgaz@apgaz.pl

Kim jesteśmy?

Główny obszar działalności przedsiębiorstwa AP-GAZ to projektowanie, wytwarzanie, montaż i uruchamianie specjalnych instalacji i urządzeń opalanych gazem. Posiadamy technologie spalania i użytkowania gazów o nietypowych składach chemicznych lub trudnych do spalania jak np. gazy niskometanowe, biogaz lub niskokaloryczne gazy odpadowe.

Technologie

Obróbka cieplna

W naszej ofercie mamy urządzenie przeznaczone dla przedsiębiorstw zajmujących się szeroko pojętą obróbką cieplną metali w pełnym zakresie temperatur (od 300 do 1500°C). Są to zarówno piece gazowe (obrotowe, tunelowe oraz komorowe), jak również piece elektryczne oraz stacjonarne, mobilne (przewoźne) i przenośne urządzenia stanowiskowe.

Odlewnictwo

Dysponujemy szeroka gamą urządzeń dla przemysłu odlewniczego. Oferujemy państwu urządzenia do wygrzewania kadzi odlewniczych (ręczne/przenośne, przejezdne, oraz stacjonarne). W naszej ofercie są również urządzenia oraz palniki do podgrzewanie tygli i kokil odlewniczych, a także kanałów do transportu ciekłego metalu. Ponadto produkujemy niewielkie piece do topienia metalu. Ponadto w naszej ofercie znajdują się piece do topienia i przetrzymywania aluminium.

Górnictwo gazu ziemnego i ropy naftowej

Oferujemy także urządzenia dla przemysłu gazowniczego jak również dla przemysłu naftowego ze szczególnym uwzględnieniem zasilania ich gazami zaazotowanymi (surowymi gazami) oraz gazami z procesów rafineryjnych. Proponujemy dopalacze gazów odpadowych, palniki do warników glikolu warniki glikolu oraz palniki zasilane gazami o nieznormalizowanym składzie.

Urządzenia badawcze i specjalne

W naszej ofercie dostępne są przemysłowe oraz dydaktyczne stanowiska doświadczalne jak np. piece do prób ogniowych, stanowiska do badań zapalności tkanin lub kabli elektrycznych oraz stanowiska do procesów technologii zgazowania. Oferujemy również urządzenia pomiarowe: sondy do pomiaru temperatury oraz poboru spalin w komorach spalania, sondy do pomiaru gęstości strumienia ciepła jak również układy trawersujące do komór i pieców badawczych.